„Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu katalog obrazów znakomitych polskich współczesnych Artystów, którzy
zdecydowali się przekazać swoje dzieła na szczytny cel, jakim jest pomoc poszkodowanym w wyniku trwającej już 6 lat wojny w Syrii. Jest to piękny i hojny gest, za który z całego serca dziękuję w imieniu własnym, UNICEF Polska i wszystkich, którym dzięki pozyskanym środkom pomożemy, a w szczególności dzieci będących niewinnymi ofiarami konfliktów dorosłych.
1 grudnia 2017 r. będziemy w Warszawie świadkami prowadzonej na żywo aukcji   5-ciu dzieł przekazanych przez polskich Artystów. Jednocześnie, dzięki wsparciu udzielonemu nam pro bono przez portal aukcyjny Artinfo.pl, w dniach od 20 listopada do 3 grudnia br. możliwy będzie zakup pozostałych 22 obrazów na aukcji internetowej. Jestem przekonany, że wielu z Państwa, kolekcjonerów dzieł sztuki, będzie zainteresowanych nie tylko nabyciem tych cennych i wyróżniających się obrazów, ale również włączeniem się w łańcuch ludzi dobrej woli ogarniętych pasją pomagania innym, zwłaszcza tym, którzy obecnie są ofiarami największej tragedii współczesnego świata, czyli wojny. Pamiętamy o nich zwłaszcza dzisiaj dokonując podsumowania 70-ciu lat działalności UNICEF w Polsce i na świecie w myśl idei współzałożyciela UNICEF, dr. Ludwika Rajchmana, że „kiedyś nam pomagano, teraz my pomóżmy”.
Dedykuję te słowa wszystkim, którzy nawet drobną część swojej pracy i talentu włożyli w powstanie tego katalogu, jak też wszystkim zaangażowanym Artystom, którzy przekazali swoje dzieła na aukcje.

Marek Krupiński Dyrektor Generalny Stowarzyszenie UNICEF Polska.

Katalog aukcji